ZAHRADY A TRÁVNÍKY

Už kdysi naši předkové budovali své zahrady a parky pro odpočinek, ale zároveň je uspokojovala jejich krása a účelnost. Sadovnická kompozice by měla spolu s okolím dobře harmonizovat, stát se součástí urbanistického celku, v němž najdeme uklidnění v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě. Zahrada nás spojuje s přírodou, umožňuje nám nahlédnout do světa rostlin alespoň v jejím ohraničeném prostoru.

Zakládání zahrady není jen práce s rostlinami, případně s dalšími přírodními prvky, které se na tvorbě zahradního prostoru podílejí, ale také s liniemi, prostorem, barvami a tvarem.

Styl řešení zahrady nesouvisí s módou, která je též pomíjivá, ale je spíš odrazem života společnosti, odrazem životního stylu. Měl by vycházet z potřebné funkčnosti a respektovat potřebná výtvarná hlediska, jako je krása, avšak neměl by opouštět rovinu střízlivosti a jednoduchosti.