STAVEBNÍ PRÁCE

Zakládání zahrady je v první řadě okruh prací souvisejících s úpravou terénu. Měly by být řešeny již z ohledem na budoucí zahradní úpravy, na terénní modelace, překonávání výškových rozdílů, vedení cest, zpevňování svahů, způsob napojení domu na příjezdové trasy.

Úprava terénu, zejména jeho členitost, činí zahradu zajímavější, přispívá ke zvýšení atraktivity a výtvarnému zhodnocení celé zahradní kompozice.

Největším problémem je úprava strmých svahů. Vhodná úprava takových strmých svahů spočívá ve zmírnění jeho spádu rozložením celkového výškového rozdílu do několkika menších teras pomocí opěrných zídek. Jednotlivé výškové úrovně pak vytvářejí samostatné zahradní části, které mohou být vzájemně propojeny schodištěm.