Home > Údržba > Vertikutace

VERTIKUTACE

 

K čemu slouží vertikutátor a co je to vertikutace?

Jedním z nezbytných úkonů údržby trávníku je vertikutace. Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech vytvoří během vegetace ve vašem trávníku nepropustnou vrstvu. Tato vrstva nazývaná travní plsť, může být i několik centimetrů silná, zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů.

Vašemu trávníku hrozí udušení. Silná a nepropustná vrstva travní plsti zapřičiňuje mělké zakořenění trávníku kořenový systém nezakoření do hloubky ale rozrůstá se do plochy ve vrstvě travní plsti. Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Tvoří se místa s řídkým zárůstem, kde se může jednoduše usazovat plevel. Travní plsť vytváří také příznivé podmínky pro vznik plísňových a houbových onemocnění. K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění je odstraňování travní plsti nezbytné. Ne příliš hluboká vertikutace prováděna zpravidla 2x v roce vám nabízí optimální způsob, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. První vertikutační období je na přelomu března a dubna, druhé vertikutační období začíná koncem srpna a trvá až do konce září. Záleží však na klimatických podmínkách. Po vertikutaci vypadá trávník poničený. Není to však důvod k obavě. Vzniklé volné plochy se po hnojení zacelí.Větší holé plochy je nutno doset vhodnou regenerační směsí.

Jaký je princip vertikutace?

Všechny druhy vertikutátorů, ať motorové nebo ruční vertikutační hrábě, jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují travní plsť z trávníku. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl pečlivě z drnu odstranit. Za pomoci vertikutačních nožů dojde i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků, vyčeše se veškerý přebytečný materiál a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je, že zásah omezí růst dvouděložních rostlin (plevelů), zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy trávník pak lépe přijímá vláhu živiny a vzduch.

Kdy je vhodná doba na vertikutaci?

Vhodná doba pro vertikutaci vašeho trávníku je na jaře a pak v ranném podzimu. Především záleží na klimatických podmínkách daného regionu. Nemějte obavy, že vertikutací svému trávníku uškodíte, právě naopak. Pokud trávník přihnojíte vhodným trávníkovým hnojivem a podle potřeby dosejete regenerační směsí budete překvapeni jak rychle se obnoví perfektní vzhled.

Čeho jste vertikutací dosáhli?

Nyní mají voda, vzduch a živiny přístup až ke kořenům. Doporučujeme do volných míst, která vzniknou například odstraněním rozměrného plevele, doset vhodné travní osivo (regenerační směs) a aplikovat speciální trávníkové hnojivo, aby jste podpořili aktivní růst. Nezapomeňte, v suchém období, na pravidelnou a vydatnou závlahu.

 

<< zpět